โภชนาการสำหรับนักกีฬา-ใยอาหาร (Dietary Fiber) ตอนที่ 8/8

ใยอาหาร (Dietary Fiber) ใยอาหารมีคุณสมบัติในการช่วยกระตุ้นการบีบตัวของกระเพาะอาหารในการย่อย และการดูดซึมอาหาร โดยเฉพาะช่วยให้น้ำตาลจากอาหารเข้าสู่กระแสเลือดอย่างช้า ๆ ซึ่งน้ำตาลในกระแสเลือดนี้ร่างกายจะนำไปเผาผลาญให้เกิดเป็นพลังงาน

จึงทำให้นักกีฬามีพลังงานใช้ได้ในระยะยาว คุณสมบัติของอาหารที่ให้น้ำตาลหรือพลังงานแก่ร่างกายช้าหรือเร็วเรียกว่า Glycaemic Index ซึ่งอาหารแต่ละชนิดให้น้ำตาลช้าหรือเร็วแตกต่างกัน เช่น ข้าว ซ้อมมือ มี Glycaemic Index ต่ำกว่าก๋วยเตี๋ยว เพราะมีใยอาหารสูงกว่า นอกจากนี้ใยอาหารยังมีส่วนช่วยในการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย ช่วยลดปัญหาไขมันในเลือดสูง และช่วยป้องกันโรคหัวใจ การรับประทานอาหารที่มี Glycaemic Index ต่ำมีใยอาหารสูงจึงเท่ากับเป็นการช่วยให้มีพลังงานใช้ได้ในระยะเวลายาว อาหารที่มีใยอาหารสูง ได้แก่ อาหารที่มาจากผัก ผลไม้ ข้าว ธัญพืชต่าง ๆ ถั่วเมล็ดแห้ง และงา เป็นต้น

นอกจากสารอาหารที่ได้กล่าวมาแล้ว สิ่งที่ควรระวังอย่างมากสำหรับนักกีฬาก็คือ รสชาติของอาหาร นักกีฬาไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสจัด เช่น เปรี้ยวจัด เผ็ดจัด และเค็มจัด โดยเฉพาะรสเค็ม จะทำให้เกิดปัญหาของโรคความดันโลหิตสูง โรคไต ฯลฯ และนำไปสู่การเจ็บป่วยในระยะยาวได้
มีการศึกษาการรับประทานอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตปกติ (55% ของแคลอรีทั้งหมด) และมีไกลโคเจน 100 มิลลิโมลต่อกล้ามเนื้อ 1 กิโลกรัม เมื่อรับประทานคาร์โบไฮเดรต น้อยกว่า 15% ของคาร์โบไฮเดรต จะมีไกลโคเจนเพียง 53 มิลลิโมลต่อกล้ามเนื้อ 1 กิโลกรัม แต่ถ้าเพิ่มคาร์โบไฮเดรต 60-70% ของคาร์โบไฮเดรต จะมีไกลโคเจน ถึง 205 มิลลิโมล

เครดิตโดย :สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก :อินเตอร์เน็ต
รูปภาพจาก :อินเตอร์เน็ต
Videoจาก :youtube