โภชนาการสำหรับนักกีฬา-โปรตีน (Protein) ตอนที่ 5/8

โปรตีน (Protein) เป็นสารอาหารที่ใช้ในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ผิวหนัง กระดูก เลือด เซลล์ต่าง ๆ รวมถึงฮอร์โมน เอ็นไซม์ และภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ของร่างกาย และจากการศึกษาพบว่านักกีฬามีความต้องการโปรตีนเพิ่มมากขึ้น

จึงทำให้เกิดความกังวลว่า เนื้อสัตว์ที่รับประทานอยู่นั้นไม่เพียงพอและพยายามรับประทานให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งความจริงแล้วนักกีฬาส่วนมากบริโภคอาหารที่มีโปรตีนมากเกินความต้องการของร่างกาย เพราะ ความต้องการโปรตีนของร่างกาย ประมาณ 1 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันเท่านั้น การได้รับโปรตีนสูงเกินไปไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใด ๆ ต่อร่างกาย เพราะร่างกายสามารถ โปรตีนไปใช้ในปริมาณที่จำกัด ส่วนที่เหลือจึงถูกกำจัดออกทางไต ทำให้ไตทำงานหนักโดยไม่จำเป็น

และโปรตีนที่นักกีฬาได้รับควรเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์ ให้กรดอะมิโนที่จำเป็นแก่ร่างกายครบถ้วน ซึ่งได้มาจากเนื้อสัตว์ต่าง ๆ เช่น เนื้อหมู เนื้อไก่ ปลา น้ำนมไขมันต่ำ และไข่ เป็นต้น และควรเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันแล่เอาส่วนที่มีมัน หรือหนังออก โปรตีนที่มาจากพืชเป็นโปรตีนที่ไม่สมบูรณ์แต่ถ้ามีการผสมถั่วเมล็ดแห้ง และงาลงไปด้วยในการประกอบอาหารก็จะช่วยให้กลายเป็นโปรตีนที่ดีได้ สามารถให้กรดอะมิโนที่จำเป็นได้ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ เช่น สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 6
การรับประทานข้าวร่วมกับกับข้าวที่มีถั่วและงาก็จะกลายเป็นอาหารที่ดี ราคาถูก และการบริโภคโปรตีนของนักกีฬาก็จะแตกต่างกันไปตามความหนัก-เบา และประเภทของกีฬา ดังนี้
ค่าความต้องการโปรตีนของนักกีฬาประเภทต่าง ๆ
ชนิดกีฬา ความต้องการโปรตีน (กรัม/กก./วัน)
กีฬาที่ใช้ทักษะ เช่น ยิงปืน กอล์ฟ 1
กีฬาทนนาน เช่น วิ่งมาราธอน จักรยานทางไกล 1.2-1.4
กีฬาที่ใช้พลัง เช่น ยกน้ำหนัก มวย 1.2-1.7
ปริมาณโปรตีนที่ได้รับในแต่ละวันประมาณ 12-15% ของพลังงาน

เครดิตโดย :สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก :อินเตอร์เน็ต
รูปภาพจาก :อินเตอร์เน็ต
Videoจาก :youtube