วิทยาศาสตร์กีฬา ช่วยได้!

วิทยาศาสตร์กีฬา ช่วยได้!
การ นำความรู้ทางด้านวิทยาศาตร์ มาประยุกต์ใช้กับการออกกำลังกาย หรือ การเล่นกีฬา ซึ่งนอกจากจะทำให้เราเข้าใจถึงหลักการทางวิทยาศาตร์แล้ว ยังช่วยพัฒนาความสามารถทั้งทางด้านเทคนิคและทักษะทางการกีฬาในทุกประเภท โดยเฉพาะชนิดกีฬาที่เราให้ความสนใจก็จะยิ่งทำได้ดีมากขึ้น คำว่า “เรียนดี กีฬาเด่น สุขภาพจิตแจ่มใส” ไม่ไกลเกินเอื้อม ถ้าเรารู้จักนำวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับการเล่นกีฬา


ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักถึงเทคนิคและวิธีการของ วิทยาศาสตร์ กับ การกีฬา ว่าจะนำมาใช้ผสมผสานในรูปแบบไหน ลองมาดูกันก่อนว่าวิทยาศาสตร์การกีฬามีความหมายและความสำคัญอย่างไร

วิทยาศาสตร์การกีฬา (Sports science) หมายถึง การ นำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ “ร่างกาย” เช่น วิชากายวิภาคศาสตร์ หรือวิชาสรีรวิทยา เรื่องของ “จิตใจ” เช่น วิชาจิตวิทยา และความรู้ทางด้าน “การปฐมพยาบาล” มาประยุกต์ใช้กับการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย

ความสำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬา
โดยเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปแล้วว่า วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งในการพัฒนาให้ “นักกีฬา” มีศักยภาพและสมรรถภาพ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศจนถึงความเป็นนักกีฬาอาชีพ กล่าวคือ ช่วยให้ผู้ที่เล่นกีฬาสามารถเล่นกีฬาชนิดนั้นๆ ได้ดีขึ้นจนอาจถึงขั้นเล่นกีฬาชนิดนั้นๆ เป็นอาชีพสร้างรายได้ใหกับตัวเองได้เลย ยกตัวอย่างนักกีฬาอาชีพของไทยที่ประสบความสำเร็จ เช่น ภารดร ศรีชาพันธุ์ (นักเทนนิส) และ ธงชัย ใจดี (นักกอล์ฟ) นอกจากพรสวรรค์และการทุ่มเทในการฝึกซ้อมแล้ว การใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในส่วนของการกินอาหาร การดูแลสภาวะของจิตใจ และการดูแลสภาวะของร่างกาย เพื่อความพร้อมหรือเมื่อได้รับบาดเจ็บ ล้วนมีส่วนช่วยให้นักกีฬาสามารถทำผลงานได้ดีถึงดีขึ้น จะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆ ที่มีชื่อเสียงในด้านกีฬา รวมทั้งนักกีฬาอาชีพระดับโลกต่างให้ความสำคัญกับการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาไป ใช้ ไม่ใช่เฉพาะในวงการกีฬาหรือสถาบันการศึกษา บุคคลทั่วไปก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

การนำ วิทยาศาสตร์กีฬา ไปใช้ เช่น
การวิเคราะห์ว่าการออกกำลังกาย หรือการเล่นกีฬาแบบใด จึงจะเหมาะกับเพศ วัย หรือสภาพร่างกายของแต่ละคน เช่น เด็กหญิงและเด็กชายที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ควรเล่นกีฬาคนละแบบ เด็กหญิงเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมทรวดทรงให้งดงาม ส่วนเด็กชายเล่นกีฬาได้เหมือนผู้ใหญ่แต่ต้องลดความหนักและความรุนแรงลงบ้าง

การคัดเลือกนักกีฬาที่เหมาะสมกับชนิดของกีฬา เช่น การทดสอบสมรรภาพทางกายของนักกีฬาแบดมินตัน ด้วยเครื่องวัดแรงบีบมือเพื่อทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพราะนักกีฬาแบดมินตันจำเป็นต้องใช้กล้ามเนื้อบริเวณมือและแขนตลอดเวลา

วิธีการที่จะทำให้การแข่งกีฬาประสบผลสำเร็จสูงสุด ยกตัวอย่างง่ายๆ ว่า นักกีฬาที่ไม่มีจิตใจที่จะแข่งขัน หรือเกิดภาวะความกดดัน นักจิตวิทยาสามารถเข้าไปช่วยในเรื่องการฝึกสมาธิ ฝึกจิตใจให้เข้มแข็งไม่ตื่นเต้นง่าย

การนำวิชาทางด้านโภชนาการ มาใช้เพื่อที่จะทำให้เราทราบว่าอาหารใดที่ช่วยทำให้นักกีฬาแข็งแรงขึ้น หรือจะสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอย่างไรโดยไม่บาดเจ็บเสียก่อน

การปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง โดยทราบหลักการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อนักกีฬาได้รับบาดเจ็บ ว่าทำอย่างไรให้อาการบาดเจ็บน้อยลง และกลับมาเล่นกีฬาได้เร็ว มีสมรรถภาพเหมือนเดิม เป็นต้น